Zavezanost k etiki

Cilj svetovanja o uporabi celičnim mineralnih soli po dr. Schüsslerju in analize obraza ni diagnosticiranje bolezni, niti predpisovanje, menjanje ali ukinitev katerekoli terapije, ki vam jo je predpisal vaš zdravnik. Vloga svetovalca ni prepoznavanje in zdravljenje katerihkoli fizičnih in psihičnih simptomov. Svetovalec ima odgovornost, da v primeru prepoznavanja resnih bolezenskih simptomov svetuje klientu obisk osebnega zdravnika. V primeru nujnih in življenje ogrožajočih stanjih bo svetovalec za celične mineralne soli po dr. Schüsslerju klientu takoj svetoval, da poišče zdravniško pomoč. Svetovanje ni zamena za ustrezno zdravniško in psihološko terapijo.
V primeru, da svetovalec za celične mineralne soli po dr. Schüsslerju ni siguren kaj klientu svetovati se obveže posvetovati se z drugim strokovnjaki s tega področja ali drugimi ustreznimi strokovnimi osebami. Svetovalec nikoli ne sme dati klientu nasvet, ki bi mu lahko škodoval. Če klient vztraja na svetovanju o uporabi mineralnih soli dr. Schüsslerja in svetovalec preceni, da ta metoda za klienta ni primerna, ima svetovalec v takem primeru možnost prekiniti svetovanje s tem klientom.
Svetovalec ustvari zaupanja vredno okolje, ki klientu omogoči iskrenost in odprtost tekom procesa svetovanja. Svetovalec je zavezan varovati vse podatke in vsebino pogovora, ki mu jih tekom svetovanja zaupa klient.
Inštitut za podporo zdravju d.o.o.
Dvorec Jelen
Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj
telefon: 041 741 692
info@podporazdravju.si
Kopiranje in distribucija vsebine internetne strani brez našega pisnega dovoljenja sta prepovedana. Vse pravice pridržane - 2021